Make your own free website on Tripod.com

Βιογραφικό Σημείωμα - Κωνσταντίνος Σπανομανώλης

Ενότητα B: Εκτεταμένος Επαγγελματικός Απολογισμός

 

 

 

B.01. Προ-πανεπιστημιακή εμπειρία

Κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( 1962 – 1968 ) εργάσθηκε ημιαπασχολούμενος στην εταιρία 'Χρήστος Σπανομανώλης και Υιοί Ο.Ε'.(1). Εκπαιδεύτηκε στα εξής:
•  οργάνωση γραφείου,
•  αρχειοθέτηση εγγράφων,
•  εμπορική αλληλογραφία,
•  έρευνα μέσω εντύπων υλικών,
•  διαδικασίες και δεοντολογία,
•  τεχνικές διαπραγματεύσεων.

Είχε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθεί για αρκετά θέματα σχετιζόμενα με σημαντικές συμβάσεις και με προβλήματα σχέσεων της εταιρίας με αντιπροσωπευόμενους ξένους Οίκους.

 

Το 1972 εργάστηκε στο Τμήμα Πωλήσεων της εταιρίας Β.Ε.Σ. Α.Ε.(2).
Μετά την αρχική εκπαίδευση ανέλαβε τις εξής υπευθυνότητες:
•  συλλογή, έλεγχος και επεξεργασία στοιχείων για τις πωλήσεις της εταιρίας στην περιοχή των Αθηνών
•  ομαδοποίηση στοιχείων ανά μεμονωμένο εμπορικό αντιπρόσωπο, πόλη, χρονική περίοδο και προϊόν,
•  εξαγωγή και προκαταρκτική ερμηνεία δεικτών πωλήσεων,
•  συζήτηση των αποτελεσμάτων με τον Διευθυντή Πωλήσεων.

 

Κατά την διάρκεια των πτυχιακών σπουδών του στην Αγγλία ( 1973 – 1974 ) εργάστηκε ημιαπασχολούμενος στην εταιρία Conlon's of Sunderland, εμπορία παλαιών και σπάνιων αντικειμένων.

Τα καθήκοντά του περιλάμβαναν :
•  Οργάνωση αποστολών εμπορευμάτων,
•  Πωλήσεις και επίβλεψη καταστήματος ,
•  Βασική τήρηση λογαριασμών και κλείσιμο ταμείου.

Κατά τους τελευταίους μήνες ανέλαβε την επίσκεψη παλαιών σπιτιών, πριν την κατεδάφισή τους, την αξιολόγηση του περιεχομένου τους, την αγορά αντικειμένων αξίας και την αποστολή τους στην ηπειρωτική Ευρώπη.

 

 

B.02. Εμπειρία βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους των πτυχιακών σπουδών του ( 1974 - 1975 ), εργάστηκε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Πολυτεχνείου Σάντερλαντ σαν βοηθός, υπό την επίβλεψη του Δρα J.A.H. Mac Bride.

Η απασχόληση αυτή, η οποία περιλάμβανε και την εκπόνηση της πτυχιακής του εργασίας, είχε σαν αντικείμενο την έρευνα της παρεμπόδισης λόγω μεγέθους, από την παρουσία των σχετικά ογκωδών ομάδων C6H5 -, στα προϊόντα της αντίδρασης των α,β-ακόρεστων αρωματικών κετονών με πυρηνόφιλα (C6H5-MgBr) αντιδραστήρια (3).

Μετά την απόκτηση του πτυχίου (1975) έγινε δεκτός σαν ερευνητής στο Εργαστήριο Έρευνας Πολυμερών, τότε γνωστό σαν 'Εργαστήριο 25', του Πανεπιστημίου Ντάραμ για να εργασθεί στην συνθετική χημεία και ιδιαίτερα στον φωτοπολυμερισμό σταδιακής ανάπτυξης υπό την επιτήρηση του Καθηγητή W. J. Feast, Μέλους της Ακαδημίας Επιστημών (Royal Society) της Μεγάλης Βρετανίας.

Εκεί έλαβε περιεκτικότατη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε πολλά πεδία, όπως:
•  χημικός χαρακτηρισμός πολυμερών και μονομερών (χημικές και φυσικές μέθοδοι ανάλυσης),
•  ασφάλεια προσωπικού στους χώρους εργασίας,
•  έρευνα βιβλιογραφίας,
•  σχεδιασμός και ετοιμασία σύνθετων συσκευών για χημικές διεργασίες (φωτοχημικές και συμβατικές),
•  τεχνικές φυσικού διαχωρισμού για σύνθετα μείγματα,
•  στοιχειώδης υαλουργία για κατασκευή εργαστηριακών εξαρτημάτων,
•  ημερίδες, συζητήσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις σε επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα.

Ασχολήθηκε με βασική έρευνα στον τομέα του σταδιακού φωτοπολυμερισμού των καρβονυλικών ενώσεων, εξετάζοντας:
•  την επέκταση της φωτοαναγωγικής προσθήκης βενζοφαινόνης - διφαινυλμεθανίου στην σύνθεση πολυμερών,
συγκεκριμένα την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας σε μείγματα μετα-διβενζοϋλβενζολίου / μετα- και παρα- διβενζυλβενλολίων, κάτω από διάφορες συνθήκες.
•  την σύνθεση φθοριωμένων φωτοπολυμερών με την ακτινοβολία φθοριωμένων οξειτανικών δομών.

Ερεύνησε επίσης:
•  τον χαρακτηρισμό του ‘φωτοπολυμερούς της βενζαλδεϋδης'(4).

Από το 1976 έως το 1978 ήταν διορισμένος σαν πανεπιστημιακός βοηθός στα διδακτικά εργαστήρια οργανικής χημείας του Πανεπιστημίου Ντάραμ .
Τα καθήκοντά του περιλάμβαναν διδασκαλία πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών σε εργαστηριακές τεχνικές συνθετικής οργανικής χημείας, οργάνωση προεργαστηριακών και μεταεργαστηριακών συζητήσεων, φροντιστηριακά μαθήματα και αξιολόγηση της εργαστηριακής επίδοσης των φοιτητών.

Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας του ( 1980-1981 ), διορίστηκε σαν Βοηθός Ερευνητής στην Διεύθυνση Επιστημονικής Ερεύνης και Εκπαιδεύσεως (Δ.Ε.Ε.Ε.) του Κέντρου Ερευνών Εθνικής Αμύνης (Κ.Ε.ΕΘ.Α.)(5).

Ασχολήθηκε με την σύνθεση και τον καθαρισμό ενός οπτικά ενεργού συμπλόκου του Κοβαλτίου (οργανομεταλλική χημεία) και την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή μιας λεπτής μεμβράνης η οποία περιείχε το σύμπλοκο (διάλυμα στερεού σε στερεό), χρησιμότητα της οποίας ήταν η επιχειρησιακή αντικατάσταση ενός ιδίων ιδιοτήτων αλλά δύσχρηστου διαλύματος στερεού σε υγρό, περιεχόμενου σε κυψέλη ειδικού κρυστάλλου .

Για αυτό το Έργο είχε την ευθύνη ομάδας τεσσάρων ερευνητών.

Μέρος αυτού του Έργου έγινε στα Εργαστήρια Χημείας του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών 'Δημόκριτος' και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Παράλληλα ανέλαβε την οργάνωση, επίβλεψη και συγκρότηση μιας Μονάδας σύνθεσης οργανικών ενώσεων μέσα στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.ΕΘ.Α.(6).

Άλλα Έργα με τα οποία ασχολήθηκε κατά την διάρκεια της παραμονής του στο Κ.Ε.ΕΘ.Α. ήταν:
•  ο χημικός χαρακτηρισμός διαφόρων ουσιών σε χρήση από τον στρατό, σε μια προσπάθεια απεξάρτησης από ξένες πηγές προμήθειας.(7).
•  εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της αδιαβροχοποίησης παρτίδων επανωδερμάτων κατά τη διάρκεια της δέψης, για ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων και προδιαγραφών της στρατιωτικής υποδηματοποιϊας.

 

 

 

B.03. Αρχική Διοικητική και Τεχνική Εμπειρία

Το 1981 έγινε μέλος της εταιρίας Υιοί Χρήστου Σπανομανώλη Ο.Ε. - Εμπορικαί και Τεχνικαί Αντιπροσωπείαι , στην Αθήνα, δραστηριότητα της οποίας ήταν η εμπορική αντιπροσώπευση ξένων κατασκευαστικών εταιριών (κυρίως Βορειο-Ευρωπαϊκών και Ιαπωνικών), δραστηριοποιούμενων στην κατασκευή ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας.(8).

Κύρια ασχολία του ήταν ο εντοπισμός κατασκευαστών και η αξιολόγηση της δυνατότητας συνεργασίας με αυτούς.
Η δραστηριότητα αυτή περιλάμβανε:
•  επιτόπιες επισκέψεις, κυρίως στην Βόρεια Ευρώπη, εργοστασίων και ναυπηγείων με σκοπό την αποκόμιση εμπειρίας και γνώσης του τρόπου λειτουργίας, των μεθόδων παραγωγής, της διαδικασίας διαχείρισης των αποθεμάτων ανταλλακτικών και της πολιτικής προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση.
•  ταξινόμηση και αξιολόγηση τεχνικών δεδομένων, πληροφοριών, προδιαγραφών, βιομηχανικών σχεδίων, δειγμάτων, εγχειριδίων συντήρησης και βιβλίων συντήρησης τα οποία του δίνονταν από τα τεχνικά τμήματα των κατασκευαστών.
•  παρακολούθηση συναντήσεων και συσκέψεων σε τεχνικά προβλήματα και την συμπεριφορά των υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον.
•  Δημιουργία και ταξινόμηση σημειώσεων, συγγραφή τεχνικών σημειώσεων και ειδικών αναφορών για μελλοντική χρήση.

Όταν δεν ταξίδευε, βοηθούσε στις εξής δραστηριότητες:
•  πωλήσεις ανταλλακτικών, επίσκεψη Πελατών και καταγραφή των αναγκών τους,
•  χειρισμός τεχνικών προβλημάτων και διαφορών μετά την πώληση, επισκέψεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά και σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσία στα Δικαστήρια σαν Μάρτυρας ή Εμπειρογνώμονας.

 

To 1983 συνήψε συμφωνία με την Fuller Engineering (Marine) Ltd, ανεξάρτητη εταιρία προμήθειας μη αυθεντικών αλλά απόλυτα συμβατών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, για ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων(9).
Οι κύριες αρμοδιότητές του ήταν:
•  έλεγχος των εταιρικών αποθεμάτων κατασκευαστικών δειγμάτων,
•  τήρηση τεχνικών και λοιπών στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή,
•  οργάνωση και επιτήρηση αποστολών δειγμάτων στους υποκατασκευαστές.
•  παραλαβή των τελικών προϊόντων,
•  διενέργεια ποιοτικών ελέγχων στα τελικά προϊόντα, όπως αναλύσεις υλικών, διαστασιολογικούς και Μ.Κ. ελέγχους κ.λ.π..
•  βοήθεια στην σύνταξη αυστηρών διαδικασιών για όλη τη σειρά διεργασιών και διαβίβαση στους υποκατασκευαστές των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών(10).

Οι σχέσεις με τους Πελάτες και η προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων με το εμπορικό σήμα Fuller σε παγκόσμιο επίπεδο, ανατέθηκε στην εταιρία Faringdon Foster International Incorporated, η οποία εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα σαν Ναυτιλιακή Εταιρία του Νόμου 89/1967 το 1987, οπότε και ανέλαβε Εκπρόσωπος για την Ελλάδα και Συν-διευθυντής.

Μια σημαντική δραστηριότητα των διευθυντών της Faringdon Foster είναι η κατανομή υπευθυνοτήτων, ευθυνών και δικαιοδοσίας μεταξύ των κατά τόπους αντιπροσώπων, επίσης ο χειρισμός των διαφορών μεταξύ τους.

 

 

B.04. Εμπειρία Διοίκησης Κατασκευαστικής Μονάδας: Η περίπτωση της ΣΠΑΧΡΗ Ε.Π.Ε.

Στις αρχές του 1987 έλαβε μέρος στην ίδρυση της εταιρίας ΣΠΑΧΡΗ Κατασκευαστική και Εξαγωγική Εταιρία Ε.Π.Ε., μιας κατασκευαστικής Μονάδας στο Αιγάλεω Αττικής (11).

Οι κατασκευαστικοί τομείς της ΣΠΑΧΡΗ τελικά περιλάμβαναν χυτήριο κρατερώματος / αλουμινίου / χυτοσιδήρου, πλήρως εξοπλισμένο μηχανουργείο με εξειδικευμένα μηχανήματα όπως κάθετους τόρνους και γραναζοκόφτες, καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής προϊόντων από ελαστικό και μονάδα ποιοτικού ελέγχου κυρίως για βαριά εξαρτήματα, όπως κυλινδροκεφαλές.

Η παραγωγή χωριζόταν σε εξαρτήματα:
φυγοκεντρικών διαχωριστήρων βαρέως καυσίμου - ορυκτελαίου - ντίζελ / ύδατος,
ναυτικών αεροσυμπιεστών,
βοηθητικών μηχανών,
κυρίων (προωθητήριων) μηχανών,
ναυτικών αντλιών,
επίσης:
ελατήρια εμβόλων για μηχανές Ευρωπαϊκού και Ιαπωνικού τύπου,
εξαρτήματα (O-rings, παρεμβύσματα, couplings) από ελαστικό (νιτριλικό, σιλικόνη, φθοριομένο).

Στο τέλος του 1996 η ΣΠΑΧΡΗ, με σύνολο προσωπικού 55 ατόμων, είχε γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός εξειδικευμένων γραμμών παραγωγής ναυτικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων στην Ελλάδα, παράγοντας και εξάγοντας περισσότερα από 50,000 διαφορετικά είδη σε όλον τον κόσμο.

Οι πωλήσεις εξαρτημάτων και ανταλλακτικών σε όλο τον κόσμο γίνονταν από το 1990 και γίνονται ακόμη με το εμπορικό όνομα Fuller, το οποίο έδινε μια ανεξάρτητη εταιρία, η Thorn Fuller Sidwell Inc., η οποία διαδέχτηκε την Fuller Engineering (Marine) Ltd.
Το 1990 διορίστηκε Διευθυντής της εταιρίας.

 

 

B.05. Εμπειρία Διοίκησης Σύνθετου Βιομηχανικού Συγκροτήματος: Η περίπτωση της YLIKON A.E.

Το 1996 έλαβε μέρος στην ίδρυση της εταιρίας YLIKON Βιομηχανία Μετάλλου Α.Ε., αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (1996-2002), Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (2002- σήμερα) Διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων, Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας (1996- σήμερα).

Η YLIKON Βιομηχανία Μετάλλου Α.Ε. διαδέχτηκε την εταιρία ΣΠΑΧΡΗ Κατασκευαστική και Εξαγωγική Εταιρία Ε.Π.Ε., μάλιστα οι δύο εταιρίες συγχωνεύτηκαν το 2002 σχηματίζοντας ένα ενιαίο βιομηχανικό συγκρότημα.

Ο σκοπός της ίδρυσης της ίδρυσης της YLIKON Α.Ε, ήταν διπλός:
•  η εξυπηρέτηση της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης ναυτικών ανταλλακτικών
•  η δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος με πρόσθετα κατασκευαστικά και υποστηρικτικά τμήματα
, ικανού να παράγει κάτω από αυστηρότατες τεχνικές προδιαγραφές, κάνοντας έτσι δυνατή την διαποίκιλση της παραγωγής σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Η προκαταρκτικές εργασίες, ο σχεδιασμός και η έρευνα της αγοράς διήρκεσαν περίπου δύο χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων η ζήτηση ναυτικών ανταλλακτικών εξακολουθούσε να είναι υψηλή.

Ήδη το 1999 η δομή του συγκροτήματος ήταν σημαντικά αναβαθμισμένη σχετικά με αυτήν της ΣΠΑΧΡΗ του 1996.
Είχαν γίνει σημαντικότατες προσθήκες, όπως ένα σύγχρονο χυτήριο με πλήρεις υποστηρικτικές ευκολίες, μία μονάδα ψηφιακά καθοδηγούμενης παραγωγής, ένα τελευταίας τεχνολογίας τμήμα ποιοτικού ελέγχου, αναβαθμισμένο χημείο και μεταλλογραφικό εργαστήριο.
Επιπρόσθετα, όλοι οι τομείς παραγωγής είχαν πιστοποιηθεί κατά το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO9002:1996

Η προφανής επιτυχία της κατασκευαστικής και εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας από το 1981 μέχρι το 1999 δεν άρχισε να δημιουργήσει αίσθηση. Η YLIKON A.E. είχε γίνει σημαντικότατος προμηθευτής ναυτικών ανταλλακτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, εξάγοντας ποιοτικά Ελληνικά μηχανολογικά προϊόντα σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου.

Το επίτευγμα αυτό επιβραβεύτηκε με την Πρωθυπουργική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας την 20η Μαϊου 1999, κάτι που σπανιότατα γίνεται σε ιδιωτικές εταιρίες.

Σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπρόσωπος της YLIKON, είχε την τιμή να προσφωνήσει τον Πρωθυπουργό της χώρας και την συνοδεία του(12).

Η επίσκεψη καλύφθηκε τηλεοπτικά από τα περισσότερα κανάλια και όλες οι πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες δημοσίευσαν εκτενή άρθρα για το γεγονός. Λίγες μέρες μετά την επίσκεψη, η 'Ελευθεροτυπία' δημοσίευσε προσωπική συνέντευξή του.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που ακολούθησαν την επίσκεψη, η συστήθηκε στην YLIKON να εμπλακεί άμεσα στην πολυσυζητημένη Ελληνοποίηση του υλικού των Ε.Δ..

Αξιωματικοί Δ.Μ. του Ελληνικού Στρατού ενθάρρυναν την YLIKON να ασχοληθεί με την Εθνική Άμυνα με σκοπό, τη απεξάρτηση από ξένες πηγές προμήθειας. Η διοίκηση της εταιρία και ό ίδιος προσωπικά πείσθηκαν και έχοντας εμπιστοσύνη στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας αποφάσισαν να λάβουν μέρος σε Δημόσιους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς για στρατιωτικό υλικό.

Η YLIKON ικανοποίησε τους απαιτούμενους οικονομικούς και προπαραγωγικούς τεχνικούς όρους και κέρδισε τριετείς και πενταετείς συμβάσεις με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη αφορούσε στην κατασκευή πέδιλων ερπυστριών για τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τύπου Μ113.

Η εκτέλεση των συμβάσεων αυτών απαιτούσε σημαντικότατες επενδύσεις σε προγραμματισμό, σχεδιασμό, οργάνωση, εφαρμοσμένη έρευνα, εκπαίδευση προσωπικού, αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, πιλοτική κατασκευή και παραγωγή παρτίδων, αυστηρότατους ποιοτικούς ελέγχους προϊόντος ανά μεμονωμένο στάδιο. Η YLIKON A.E. ανέλαβε το έργο υπολογίζοντας στην ανάθεση ποσοτήτων για κατασκευή τέτοιων που θα αποπλήρωναν τις επενδύσεις. Κάτι τέτοιο είχαν κατ' επανάληψη υποσχεθεί οι αρμόδιοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ένα θετικό, άμεσο αλλά αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτής της εντατικής προσπάθειας, ήταν η δημιουργία σημαντικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά κατασκευάστηκαν στη χώρα Αμερικανικού σχεδιασμού πέδιλα ερπυστριών αρμάτων με τεχνογνωσία αναπτυγμένη στην Ελλάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο παραγωγής. Για τα πέδιλα αυτά εκδόθηκε Κρατικό Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Πιστοποιητικό Ποιότητας Προϊόντος εκδόθηκε και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η συνεργασία του οποίου υπήρξε καθοριστική στην επιτυχία του έργου. Η YLIKON και ο ίδιος προσωπικά κατάφεραν να εδραιώσουν μακροχρόνια τεχνολογική συνεργασία με το Ε.Μ.Π., η οποία απέδωσε άριστα αποτελέσματα.

Όμως, τα ζωτικά συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν, καθώς και των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα, ζημιώθηκαν σοβαρότατα. Έκαναν λοιπόν τα πάντα για να σταματήσουν την παραγωγή στην YLIKON και να απαλλαγούν από αυτό που έβλεπαν σαν απειλή για τους ίδιους και την μονοπωλιακή θέση τους στην αγορά.

Η YLIKON, διωκόμενη και παρενοχλούμενη συνεχώς, συνέχισε την παραγωγή και τις παραδόσεις πέδιλων ερπυστριών στις στρατιωτικές αποθήκες, αρνούμενη να υποκύψει σε πιέσεις.

Τα πέδιλα ερπυστριών τα οποία παρήγαγε και παρέδωσε η YLIKON ελέγχθηκαν ενδελεχώς από τα εργαστήρια του Στρατού και βρέθηκαν κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίον προορίζονται.

Παρ' όλα αυτά, το ισχυρότατο καρτέλ των πολυεθνικών και των συνεργατών τους κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τις απειλές τους εναντίον της YLIKON, χρησιμοποιώντας σαν μοχλό ορισμένους ΄κύκλους' του Γενικού Επιτελείου Στρατού και συγκεκριμένα Τραπεζικά ιδρύματα.

Συνεχείς προσφυγές στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, τον τύπο και άλλους φορείς, δεν απέδωσαν κανένα απολύτως αποτέλεσμα.

Στο τέλος του διεμήνυσαν να μην επιμείνει στην αντιπαράθεση, γιατί η δύναμη του καρτέλ ήταν ισχυρότερη από οποιωνδήποτε άλλων στην Ελλάδα(13). 

B.06. Κύρια Τεχνικά / Διοικητικά Καθήκοντα στην Παραγωγή

Αυτά μπορούν να ανακεφαλαιωθούν όπως παρακάτω:

B.06.α. Υλικά

B.06.α.i.

Ο χαρακτηρισμός των μεμονωμένων εξαρτημάτων, τα οποία προέκυπταν από την αποσυναρμολόγηση μηχανών και συσκευών, με τον χαρακτηριστικό αριθμό του σχεδιαστή (αρχικού κατασκευαστή), όπως αυτός εμφανιζόταν στο αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών(14).

B.06.α.ii.

Ο έλεγχος κάθε μεμονωμένου εξαρτήματος για αντιγραφή(15).

Συνοπτικά, τα βήματα του ελέγχου ήταν τα εξής:

 

B.06.α.ii. - i. Για τα μεταλλικά υλικά:

•  κατάταξη σύμφωνα με τον τύπο του υλικού (κρατέρωμα - αλουμίνιο - μαντέμι - ατσάλι κ.λ.π.),
•  ανίχνευση δευτερευόντων συστατικών με ποσοτική χημική ανάλυση,
•  μεταλλογραφικός έλεγχος,
•  προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων με καταστροφικούς ή μη καταστροφικούς ελέγχους,
•  ακριβείς διαστασιολογικοί έλεγχοι για την παραγωγή χυτών.

B.06.α.ii. - ii . Για τα πλαστικά υλικά (συνήθως θερμοπλαστικά):

•  προσδιορισμός της βασικής πολυμερικής δομής με χημική ανάλυση,
•  ανίχνευση προσθεμάτων όπως πλαστικοποιητές, σταθεροποιητές θερμικούς ή UV, κ.λ.π.,
•  προσδιορισμός του β.π. (βαθμού πολυμερισμού),
•  ακριβής διαστασιολογική μέτρηση του δείγματος και υπολογισμός του μεγέθους του καλουπιού το οποίο έπρεπε να κατασκευαστεί για την παραγωγική διαδικασία .

 

B.06.α.iii.

Ηλεκτρονική επεξεργασία της πληροφορίας η οποία είχε συναθροιστεί για το πλήρως χαρακτηρισμένο εξάρτημα.

 

 

B.06.α.iv.

Συλλογή στοιχείων για τις πρώτες ύλες και τα στάδια παραγωγής τα οποία ήταν αναγκαία για κάθε εξάρτημα.

 

 

B.06.α.v.

Προσδιορισμός του μέσου ολικού κόστους μέσω λογισμικού.
Σύγκριση με την τιμή πώλησης του ανταγωνισμού.

 

 

B.06.α.vi.

Αξιολόγηση εναλλακτικών πρώτων υλών για συγκεκριμένα εξαρτήματα.(16).

 

 

B.06.α.vii.

Καθορισμός των πρώτων υλών και των απαιτούμενων διαδικασιών παραγωγής.

 

 

B.06.α.viii.

Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή με τρόπο εύκολα προσβάσιμο για χρήση στην παραγωγική διαδικασία.

 

 

B.06.α.ix.

Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής.

 

 

B.06.β. Χημεία ελαστομερών

Τα καθήκοντά του περιλάμβαναν επίσης την επίβλεψη της μονάδας παραγωγής προϊόντων ελαστικού(17), και συγκεκριμένα:
•  Την επίβλεψη των αναλύσεων των εισερχομένων δειγμάτων(18) και σε αρκετές περιπτώσεις την προσωπική ενασχόλησή του με αυτές.
•  Την επιλογή των συστατικών (επιλεγμένων από τα διαθέσιμα στην αγορά) και των αναλογιών ανάμειξης που, μετά τον βουλκανισμό, θα έδιναν ένα τελικό προϊόν ελαστικού ίσων ή και ανώτερων ιδιοτήτων από το προς αντιγραφή(19).
•  Τον προσδιορισμό των συνθηκών επεξεργασίας (ποσότητα, χρόνος, θερμοκρασία κ.λ.π.) στα ανοιχτά και κλειστά ζυμωτήρια (Banbury)(20).
•  Τον προσδιορισμό του χρόνου και της πίεσης βουλκανισμού στις υδραυλικές / ηλεκτρικές πρέσες(21).
•  Τον έλεγχο των ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος μέσω του ποιοτικού ελέγχου(22).
•  Την εκπαίδευση και την επίβλεψη των τεχνικών ελαστικού της μονάδας.
•  Την τήρηση στοιχείων συνταγολογίων και τεχνικών λεπτομερειών των διαδικασιών.

 

 

B.06.γ. Πληροφορική

Οι σύνθετες οργανωτικές δομές της κατασκευαστικής και εμπορικής δραστηριότητας και κυρίως η αναμενόμενη γρήγορη αύξηση του αριθμού των δειγμάτων και των παραγόμενων εξαρτημάτων, κατέστησε τον συμβατικό (χειρογραφικό) χειρισμό των στοιχείων μη αποδοτικό και δύσχρηστο.
Δεν είχε συνεπώς άλλη λύση από το να προσπαθήσει να μηχανογραφήσει την εταιρία ήδη από το 1981.

Οι δυσκολίες την εποχή εκείνη ήταν πολλές, κυρίως η αρνητική στάση σχεδόν όλων σε κάτι τελείως νέο και άγνωστο, το οποίο θα άλλαζε δραματικά τι εργασιακές τους συνήθειες.

Με δεδομένους τις πενιχρούς πόρους στη διάθεση μιας σχετικά μικρής εταιρίας την εποχή εκείνη, αποφάσισε να ξεκινήσει δοκιμαστικά με ένα μικρό, φτηνό αλλά σχετικά ισχυρό σύστημα Sinclair QL® 68008 1 MB-RAM (Q-DOS® Ο/S), εξοπλισμένο στην αρχή με δύο οδηγούς δισκέτας 720 KB και αργότερα με έναν σκληρό δίσκο 20 MB.

Το λογισμικό που χρησιμοποίησε ήταν η βάση δεδομένων Archive'® και το φύλο υπολογισμού ‘Abacus'®, τμήματα του λογισμικού Psion® Exchange®, το οποίο προσφερόταν με τον υπολογιστή.

Μετά από μια αρχική δοκιμαστική περίοδο και καθώς το προσωπικό εξοικειωνόταν με τη μηχανοργάνωση, άρχισε κύμα αιτημάτων για πρόσθετες ευκολίες από τον υπολογιστή. Αυτό τον έπεισε ότι η εταιρία έπρεπε να εγκαταστήσει ειδικά γραμμένο λογισμικό, το οποίο να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων του προσωπικού.

Σαν το μόνο άτομο στην εταιρία με κάποια γνώση και εμπειρία πληροφορικής, έπρεπε να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος μεταξύ της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης λογισμικού, κατευθύνοντας και επιβλέποντας όλες τις σχετικές δραστηριότητες.

Για την ανάπτυξη του ειδικού λογισμικού επέλεξε να χρησιμοποιήσει την τότε ισχυρή και φτηνή γλώσσα προγραμματισμού Psion® Archive® και κάποιες ρουτίνες της Lattice C® .

Μέχρι το τέλος του 1983 είχαν τελειώσει, ελεγχθεί και εγκατασταθεί τα εξής κύρια προγράμματα:
•  Επεξεργασίας Ζητήσεων, Παραγγελιών και Δελτίων Αποστολής,
•  Τιμολόγησης προϊόντων
•  Συγκριτικών Πινάκων Προφορών, ενός χρησίμου οδηγού υποβολής προσφορών στους Πελάτες.

Τα τέλη του 1987 ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας εγκατέστησε συμβατούς υπολογιστές (PC-compatible) 80286 (MS® -DOS® v. 2.1 Ο/S) με δύο μονάδες σκληρού δίσκου χωρητικότητας 30 MB και εγκατεστημένη την PC-version του λογισμικού Psion Exchange® / PC-Four® (Abacus® , Quill® , Archive® , Easel® ). Εγκατέστησε επίσης ένα τοπικό δίκτυο LANsmart® για την επίτευξη της διανομής των φακέλων δεδομένων μεταξύ των χρηστών.

Όπως ο όγκος εργασίας μεγάλωνε, η χρήση του τοπικού δικτύου επικοινωνίας άρχισε να δείχνει τα μειονεκτήματά της. Έτσι, το 1988 αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα σύστημα Motorola® 68030 με 8 MB μνήμη RAM, πολυχρηστικό λειτουργικό UNIX 5.5 και μονάδα σκληρού δίσκου χωρητικότητας 300 MB.

Επέβλεψε την ριζική αναθεώρηση του λογισμικού και την μεταφορά των φακέλων δεδομένων στον νέο υπολογιστή, ο οποίος εξυπηρετούσε συνολικά 16 τερματικά, 15 τοπικά και ένα απομακρυσμένο, το οποίο συνδεόταν με την κεντρική μονάδα μέσω ενός modem Telindus®.

Το δίκτυο συμβατών υπολογιστών / LANsmart® παρέμεινε σε χρήση στην εταιρία σαν εφεδρικό σύστημα, συνέχεια αναβαθμιζόμενο και αλλάζοντας ρόλους όπως η τεχνολογία προόδευε και τα δεδομένα άλλαζαν.
Το 1993 αναβαθμίστηκε σε αυτόνομο σύστημα 80486 66MHz MS-DOS® 6.1/Windows 16MB RAM με μονάδα σκληρού δίσκου χωρητικότητας 350 MB και εκτυπωτή Hewlett Packard® LaserJet4P 600 dpi. Έτρεχε εφαρμογές ανεξάρτητες από το πολυχρηστικό σύστημα Motorola®, βασισμένες κυρίως στο υπολογιστικό φύλο Excel® και στον επεξεργαστή κειμένου Word® της Microsoft®.

Συνεχώς γινόντουσαν αναβαθμίσεις, προσθήκες και βελτιώσεις ακολουθώντας τις εξελίξεις. Το 2004 είχε γίνει το κύριο εργαλείο Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Δεδομένων της εταιρίας, εξυπηρετώντας περίπου 20 Σταθμούς Εργασίας. Αποτελούνταν από έναν εξυπηρετητή Compaq® Proliant®, με συστοιχία RAID® 5 σκληρών δίσκων, λειτουργικό σύστημα Windows NT, modems, σύστημα ταχείας λήψης εφεδρικών αντιγράφων (fast back-up system) και ξεχωριστό εξυπηρετητή Επικοινωνιών. Το σύστημα ήταν συνδεδεμένο μέσω Ethernet® με το πολυχρηστικό σύστημα Motorola®.

Σε ένα άλλο τομέα δραστηριότητας, ήδη από το 1994 το πρόβλημα της καταχώρισης εγγράφων είχε αρχίσει να γίνεται σοβαρό. το προσωπικό σπαταλούσε σημαντικό χρόνο στην αρχειοθέτηση και την ανεύρεση των φακέλων Πελατών, οι οποίοι περιείχαν όλα τα στοιχεία από τη αρχική ζήτηση μέχρι την εξόφληση της παραγγελίας.

Η τήρηση των φακέλων στα γραφεία αρκετό χρόνο μετά την περαίωση μιας συγκεκριμένης υπόθεσης ήταν αναγκαία. Αυτό δημιουργούσε και σημαντικό πρόβλημα εξεύρεσης χώρου.

Για να λύσει το πρόβλημα αυτό αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά και εγκατάσταση ενός λογισμικού πολυχρηστικού τύπου, ικανού να χειρίζεται έγγραφα. Μετά από έρευνα αγοράς και αξιολόγηση διαφορετικών προϊόντων, επέλεξε το λογισμικό Frequent Filer® της Optika®. Αφού το εγκατέστησε, το έλεγξε και το παραμετροποίησε, το παρουσίασε στο προσωπικό για άμεση χρήση.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ασχολήθηκε με την 'συμφιλίωση' του προσωπικού με το σύστημα. Οι πλέον συντηρητικοί εργαζόμενοι αντιδρούσαν στην ιδέα της εγκατάλειψης του συμβατικού τρόπου αρχειοθέτησης και εκδηλώθηκαν αντιδράσεις από την αλλαγή στην συνήθεια του τρόπου εργασίας, τον φόβο απώλειας εγγράφων, την έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα(23).

Άλλη δραστηριότητα με την οποία ασχολήθηκε προσωπικά ήταν η ετοιμασία (σύνταξη κειμένων - επεξεργασία εικόνας - διαμόρφωση σελίδας – ηχητική επένδυση - καλλιτεχνική επιμέλεια) των δικτυακών τόπων:
•  της YLIKON –TFSI - FFI (http://www.tfsi.com) στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα
και
•  της YLIKON (http:/www.tfsi.com/ylikon1982/main.htm) στην Ελληνική γλώσσα, αναφερόμενη στις δοκιμασίες της εταιρίας από το 2002 και μετά.

Από το 1981 έως το 1996 είχε άμεση εμπλοκή με όλη την δραστηριότητα της Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Δεδομένων της εταιρίας, από την εισαγωγή επιλεγμένων δεδομένων μέχρι την παρακολούθηση των εξελίξεων της πληροφορικής.

Από το 1997 μέχρι το 2004 η βαθμός της άμεσης εμπλοκής του μειώθηκε, διατηρώντας μόνο την ευθύνη για την διαμόρφωση της πολιτικής στον τομέα της πληροφορικής.

 

 

 

B.06.δ. Διαχείριση Ποιότητας

Από το 1994 ερευνούσε μεθόδους για να βελτιώσει τη λειτουργική αποδοτικότητα της ΣΠΑΧΡΗ Ε.Π.Ε., προκατόχου της YLIKON A.E. και να εδραιώσει σύγχρονες μεθόδους ελέγχου της διοίκησης.

Επίσης, για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, η εταιρία έπρεπε να έχει στην κατοχή της μια απόδειξη περιοδικού ελέγχου του συστήματος διοίκησής της από ένα ανεξάρτητο Οργανισμό.

Αυτές οι σκέψεις τον ώθησαν στο συμπέρασμα ότι ήταν αναγκαία η εγκατάσταση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Ανέλαβε Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας και Εκπρόσωπος της Διοίκησης στο Σύστημα. Κατόπιν προχώρησε στην διάρθρωση Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην εταιρία και κατέβαλε προσπάθειες για την αλλαγή νοοτροπίας του προσωπικού, της εκπαίδευσής του πάνω στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9002:1994 και το 'χτίσιμο' του Συστήματος με την συνεργασία του συνόλου των εργαζομένων.

Το εγχείρημα δεν ήταν καθόλου εύκολο λόγω:

•  του μεγάλου αριθμού (δεκάδες χιλιάδες) αντικειμένων για παραγωγή,
•  της μεθόδου διάρθρωσης της παραγωγής (συμβατή κατασκευή σύμφωνα με το δείγμα του αρχικού σχεδιαστή-κατασκευαστή και όχι σύμφωνα με πλήρες μηχανολογικό σχέδιο).
και
•  της απουσίας αυστηρών και καθαρών προδιαγραφών παραγωγής.

Αυτοί οι παράγοντες καθιστούσαν την σύνταξη ατομικών Φακέλων Προϊόντων αδύνατη, κάνοντας την αυστηρή τήρηση του Σχεδίου Ποιότητας, το οποίο απαιτούσε το Πρότυπο εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη.

Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες δώδεκα μηνών και επανειλημμένων προσφυγών του στο Ινστιτούτο Διασφάλισης Ποιότητας του Λονδίνου σε αναζήτηση βοήθειας, ευνοήθηκε αρχίζοντας συνεργασία με το Γραφείο του Πειραιά του Αμερικανικού Οργανισμού ABS (American Bureau of Shipping).

Το πρόβλημα τελικά λύθηκε με την δόμηση ενός εξαιρετικά 'έξυπνου' Συστήματος και στο τέλος του 1996 οδήγησε την YLIKON A.E. σε ένα επιτυχή Έλεγχο Πιστοποίησης.

Συνέχισε την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα σχετικά με την Διασφάλιση Ποιότητας, οργανώνοντας σεμινάρια στους χώρους της εταιρίας, στα οποία λάμβανε ενεργό μέρος σαν εκπαιδευτής.

Έλαβε ενεργό μέρος στους τακτικούς εξαμηνιαίους Ελέγχους Επιτήρησης, στην Έλεγχο Επαναπιστοποίησης το 1999 και στην αναβάθμιση του εταιρικού Συστήματος κατά το Πρότυπο ISO 9001:2000 τον Ιούνιο του 2004, ύστερα από επιτυχή Έλεγχο.

 

 

B.06.ε. Διαχείριση Έργου: Παραγωγή Στρατιωτικού Υλικού

Η απαρχή του Έργου καλύφθηκε στην ενότητα “ Εμπειρία Διοίκησης Σύνθετου Βιομηχανικού Συγκροτήματος: Η περίπτωση της YLIKON A.E. ”.

Ανέλαβε την διαχείριση του έργου, αναζητώντας λύσεις, μόλις κατέστη προφανές ότι το έργο, λόγω των υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, δεν θα τελείωνε με επιτυχία εφαρμόζοντας την κατασκευαστική μεθοδολογία του ναυτιλιακού τομέα.

Ήταν η πρώτη φορά που εμπλεκόταν σε έργο αυτού του είδους(24).

Οι κύριες διαφορές ανάμεσα στην παραγωγή για τη ναυτιλία και την άμυνα ήταν οι εξής:

Τομέας ναυτιλίας

 

Τομέας άμυνας

 

 

 

Μεγάλος αριθμός Πελατών

 

Μοναδικός Πελάτης (Μονοψώνιο).

 

 

 

Μεγάλος αριθμός παραγγελιών (Συμβάσεων) Πελατών, κατά κανόνα με χαλαρούς όρους.

 

Δύο-τρεις το πολύ Συμβάσεις με αυστηρότατους όρους και απαιτήσεις.

 

 

 

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων, μικρός αριθμός παραγομένων αντικειμένων ανά παραγγελία (Σύμβαση) Πελάτη.

 

Μεγάλος αριθμός αντικειμένων για παραγωγή ανά Σύμβαση.

 

 

 

Παραγωγή κατά κανόνα σύμφωνα με το δείγμα του αρχικού σχεδιαστή-κατασκευαστή.

 

Παραγωγή ακολουθώντας πιστά το αντίστοιχο μηχανολογικό σχέδιο.

 

 

 

Προδιαγραφές εκ των πραγμάτων χαλαρές.

 

Προδιαγραφές αυστηρότατες.

 

 

 

Έλεγχοι Ποιότητας Προϊόντος κατά κανόνα μη απαιτητοί από τον Πελάτη

 

Έλεγχοι Ποιότητας Προϊόντος αυστηρά απαιτητοί από τον Πελάτη και μάλιστα με σχετικά Πιστοποιητικά.

Η συνεισφορά του στην επιτυχή περάτωση του Έργου μπορεί να επικεντρωθεί στα εξής σημεία:

•  Η σύνταξη λεπτομερούς Φακέλου Προϊόντος, η κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου Ποιότητας και πλήρους Κατασκευαστικής Μεθοδολογίας για τα αντικείμενα προς παραγωγή, η τελική έγκριση του Φακέλου από την αρμόδια επιτροπή του Στρατού.
•  Η παραπομπή των δυσεπίλυτων τεχνικών προβλημάτων σε εξειδικευμένο ερευνητικό ίδρυμα(25), η προώθηση της συνεργασίας με αυτό σαν ειδικός τεχνικός σύμβουλος, η εδραίωση και διατήρηση εξαίρετων σχέσεων με το ίδρυμα.
•  Η πρόσληψη και ενημέρωση πτυχιούχων Μηχανικών για να επιβλέψουν την παραγωγή (26).
•  Η εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγής στις νέες απαιτήσεις, οι οποίες ήσαν απόρροια των αυστηρών προδιαγραφών.
•  Η καθημερινή παρακολούθηση των επί μέρους εργασιών.
•  Η διατήρηση στενής επαφής με τους Μηχανικούς και τους τεχνίτες.
•  Η τυποποίηση και η αναθεώρηση των σταδίων παραγωγής.
•  Η καταγραφή των γεγονότων και της προόδου εργασιών ανά μεμονωμένο στάδιο.
•  Ο εντοπισμός κατάλληλων και εξειδικευμένων εργαστηρίων δοκιμών(27) για την διενέργεια ελέγχων προϊόντος οι οποίοι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν στις εγκαταστάσεις της YLIKON A.E.
•  Η αντιμετώπιση των Ελεγκτών του Στρατού και η συζήτηση των ιδιοτήτων και η διαπραγμάτευση των ευρημάτων του Ποιοτικού Ελέγχου με αυτούς.
•  Η επίβλεψη της αγοράς νέου εξοπλισμού για το Έργο, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των δαπανών.

 

 

 


Σημειώσεις

(1) Οικογενειακή επιχείρηση αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα σημαντικών Αμερικανικών και Δυτικοευρωπαϊκών εταιριών, κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, των εκκοκκιστηρίων βάμβακος, των ναυτικών μηχανών και άλλων.
[επιστροφή στο κείμενο , υποσημείωση 1]

(2) Η εταιρία ήταν θυγατρική εμπορική μιας μεγάλης Ελληνικής εταιρίας κατασκευής οικιακών συσκευών.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 2]

(3) Λήφθηκαν κύρια προϊόντα, η δομή των οποίων θα μπορούσε να ερμηνευτεί από αντίδραση τύπου Friedel Crafts, σε ένα, όμως, τότε θεωρητικά μη ευνοϊκό υδατικό περιβάλλον. Πιθανολογήθηκε ότι υπεύθυνα για τον σχηματισμό των κύριων προϊόντων ήταν ενδιάμεσα προϊόντα, σταθεροποιημένα από εκτενή ενδομοριακή ηλεκτρονική διασπορά (αρωματικότητα). Η ερμηνεία αυτή στηρίχτηκε από την παρατήρηση έντονου ερυθρού χρώματος στο διάλυμα, για ένα περίπου δευτερόλεπτο μετά την επίδραση του οξέως.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 3]

(4) Το προϊόν προέκυψε από την ακτινοβολία καθαρής βενζαλδεϋδης (C6H5-CHO) σε διάφορες εργαστηριακές συνθήκες.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 4]

(5) Στρατιωτικός Σχηματισμός, υπαγόμενος στο Γενικό Επιτελείο Στρατού.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 5]

(6) Η εργασία περιλάμβανε μετατροπή του χώρου, αγορά μηχανολογικών (αντλίες, κ.λ.π.), εργαστηριακών (υαλικά, κ.λ.π) υλικών, συσκευών, δημιουργία αποθέματος χημικών, σχεδιασμό και κατασκευή απαγωγών, γραμμών κενού, σωληνώσεων (πεπιεσμένου αέρα, κενού, ύδατος, φυσικού αερίου, κ.λ.π.). Επίσης σύνταξη κανονισμών ασφαλείας για το προσωπικό και τους επισκέπτες. Η μονάδα μπήκε σε λειτουργία στις αρχές του 1981.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 6]

(7) Αναφέρεται σαν παράδειγμα η περίπτωση ενός υγρού φθοριοάνθρακα, τότε διαθέσιμου στην αγορά με το όνομα “PC-77” και χρησιμοποιούμενου σαν εξομοιωτής δείκτη διαθλάσεως από Μονάδες του Πυροβολικού. Αφού αφαιρέθηκαν προσεκτικά ίχνη προσμείξεων (τα οποία είχαν, ίσως, προστεθεί σκόπιμα για δημιουργία σύγχυσης), το κύριο συστατικό αναλύθηκε δομικά με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 1H και 19F, υπέρυθρη, υπεριώδη και τελικά η δομή του επιβεβαιώθηκε σαν υπερφθορο-2-βουτυλτερταϋδροφουράνιο (C8F16O), σε απ' ευθείας σύγκριση με ένα αυθεντικό δείγμα του προϊόντος, αγορασμένο από αξιόπιστο προμηθευτή.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 7]

(8) Η εταιρία ιδρύθηκε το 1973, σαν διάδοχος της εταιρίας 'Χρήστος Σπανομανώλης και Υιοί Ο.Ε.'
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 8]

(9) Από το 1983 έως το 1984, η παραγωγή των ανταλλακτικών Fuller ανατέθηκε σε τρίτους (υποκατασκευαστές) σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Από το 1984 και μετά, η παραγωγή βαθμιαία μεταφέρθηκε σε Έλληνες υποκατασκευαστές.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 9]

(10) Οι προδιαγραφές αφορούσαν κυρίως σε ανοχές, απαιτήσεις ποιότητας επιφάνειας, κ.λ.π.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 10]

(11) Οι ιδιότητές του στην ΣΠΑΧΡΗ Ε.Π.Ε. ήταν: Συνδιαχειριστής και Τεχνικός Διευθυντής
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 11]

(12) Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν Υπουργοί, Βουλευτές, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, Δημοτικοί άρχοντες και άλλοι.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 12]

(13) Στα πλαίσια του πολέμου αυτού, η εταιρία, τη στιγμή κατά την οποία ετοιμαζόταν να παραδώσει πρόσθετη ποσότητα χιλίων πέδιλων ερπυστριών για Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού τύπου Μ113ΕΝΤ στις στρατιωτικές αποθήκες, δέχτηκε σωρεία επιθέσεων από συγκεκριμένες Τράπεζες, οι οποίες, προβαίνοντας σε ταχείες δικαστικές ενέργειες κατάφεραν να σταματήσει προσωρινά η παραγωγή αμυντκού υλικού στην YLIKON A.E., συμπαρασύροντας όμως στην προσπάθειά τους αυτή και την παραγωγή εξαρτημάτων για την εμπορική ναυτιλία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η βίαιη διακοπή της παραγωγής έγινε λίγες μόνο μέρες μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ειδικά μελετημένου πρόσθετου συστήματος θερμικών κατεργασιών στο χυτήριο της εταιρίας, με τη συνεργασία του τομέα Μεταλλογνωσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Παράλληλα, οι νομικοί σύμβουλοι της YLIKON έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες για την νομική αποκατάσταση της αδικίας αυτής.
Οι τύχες της εταιρίας βρίσκονται πλέον στα χέρια του Εφετείου Αθηνών.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 13]

(14) Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική διεργασία, αφού η παραγωγή γινόταν κυρίως σύμφωνα με το δείγμα και όχι σύμφωνα με μηχανολογικού σχέδιο. Επιπρόσθετα, η παραγωγή ήταν επικεντρωμένη στον αριθμό δείγματος του αρχικού σχεδιαστή-κατασκευαστή.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 14]

(15) Δεν ήταν, για ευνόητους λόγους, δυνατόν να αποκτηθεί τεχνική πληροφορία (σχέδια, προδιαγραφές κ.λ.π.) από τον αρχικό κατασκευαστή.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 15]

(16) Η απόφαση ήταν συνάρτηση της λειτουργίας του εξαρτήματος στη μηχανή, μηχανικών παραγόντων, χημικού περιβάλλοντος, θερμοκρασίας, πίεσης κ.λ.π.
Ένα τυπικό παράδειγμα ήταν η επιτυχής αντικατάσταση ενός δακτυλίου στεγανοποίησης από Nylon-6 με ένα παρόμοιο, κατασκευασμένο από μείγμα ελαστικού-πολυαμιδίου, το οποίο, εκτός του ότι αποδείχτηκε 40% οικονομικότερο στην κατασκευή, αποδείχτηκε από πλευράς ιδιοτήτων πιοκατάλληλο για τη λειτουργία για την οποία προοριζόταν.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 16]

(17) Η μονάδα παρήγαγε πρωτότυπα ή συμβατά (αντιγραμμένα) αντικείμενα με τη μέθοδο της θερμικής συμπίεσης, όπως δακτυλίους στεγανοποίησης διαφόρων τύπων, σχημάτων και διατομών, ελαστικά κόμπλερς και εξειδικευμένες δομές sandwich (ελαστικό-μέταλλο-ελαστικό).
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 17]

(18) Ο στόχος ήταν ο προσδιορισμός του τύπου (δομή και ποιότητα) του ελαστομερούς και των διαφόρων προσθεμάτων, όπως πλαστικοποιητών, αντιοξειδωτικών, μέσων βουλκανισμού, επιταχυντών, επιβραδυντών, κ.λ.π. Συνήθως η εξαγωγή των προσθεμάτων γινόταν με τη επίδραση ειδικών διαλυτών πάνω στο δείγμα.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 18]

(19) Η δραστηριότητα αυτή συνήθως περιλάμβανε συλλογή σχετικών συνταγών από την βιβλιογραφία ή από προφορικές ανακοινώσεις, πειραματισμούς με αυτές και στις περισσότερες περιπτώσεις μετατροπές των λεπτομερειών τους, τέλος δε αξιολόγησή τους πριν την καταχώρησή τους στο συνταγολόγιο.
Με το δεδομένο ότι 'καθιερωμένες' συνταγές συνήθως περιέχουν λάθη ή παραλήψεις, μερικές φορές σκόπιμα, έπρεπε να χρησιμοποιήσει την συσσωρευμένη με τα χρόνια εμπειρία του για να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις.
Περιλάμβανε επίσης παρακολούθηση της βιβλιογραφίας, εντοπισμό καθιερωμένων και νεοεμφανιζόμενων εμπορικών προϊόντων για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους. Τέτοια προϊόντα ήταν συνήθως συγκολλητικά ελαστικού-μετάλλου, αντικολλητικά εκνεφώματα καλουπιών και άλλα.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 19]

(20) Με το δεδομένο ότι το θείο και τα διάφορα μέσα βουλκανισμού προστίθενται στον Εσωτερικό Αναμικτήρα, είναι βασικό να 'μαντέψει' κάποιος σωστά τον χρόνο κατεργασίας, να επιβεβαιώσει πειραματικά την επιλογή του και να την καταγράψει για μελλοντική χρήση.
Αν δεν γίνει αυτό σωστά, υπάρχει κίνδυνος να σκληρύνει μείγμα (να ημιβουλκανιστεί) μέσα στον Εσωτερικό Αναμικτήρα, καθιστάμενο έτσι ακατάλληλο για περαιτέρω χρήση.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 20]

(21) Σημαντική δραστηριότητα και άμεσα συνδεδεμένη με το ποσοστό τουθείου και των μέσων βουλκανισμού τα οποία ο χημικός προσθέτει στο μείγμα.
Υπάρχει πάντοτε ο πειρασμός υπερδοσολογίας θείου, λόγω της επιτάχυνσης που επιφέρει στον χρόνο κατεργασίας και συνεπώς της μείωση του κόστους παραγωγής. Όμως, αυτή η πρακτική συνήθως δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, για παράδειγμα κάνοντας ένα νιτριλικό δακτύλιο στεγανοποίησης υπερβολικά εύθραυστο ('μπαρούτιασμα'), ή δυσχεραίνοντας τον πλήρη βουλκανισμό.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 21]

(22) Δοκιμές όπως αυτές της Σκληρότητας (κατά DIN 53505), Γήρανσης στα έλαια / ύδωρ / αντιδιαβρωτικά μέσα (κατά ASTM D-471), Γήρανσης στον αέρα (κατά ASTM D-573), Σημείου Ευθραυστότητας (κατά ASTM D-2137), Ποιότητας Επιφάνειας (κατά ISO 3601-3) κ.λ.π., γινόντουσαν συνήθως στο εξειδικευμένο Κέντρο Ερευνών Δοκιμών και Προτύπων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
Έργο του ήταν η επίβλεψη των δοκιμών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 22]

(23) Καθώς οι Φάκελοι βαθμηδόν άλλαζαν μορφή από συμβατική σε ηλεκτρονική και οι ογκώδεις αρχειοθήκες εξαφανίζονταν, το στερητικό σύνδρομο και η ανασφάλεια είχαν άσχημη ψυχολογική επίδραση σε αυτούς που δεν ήσαν εξοικειωμένοι με την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες. Το πρόβλημα της επιβολής του νέου συστήματος αρχειοθέτησης αποδείχτηκε πολύ δυσκολότερο από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί, κυρίως από ανθρώπινη αντίδραση, την οποία έπρεπε να κάμψει μόνος, χρησιμοποιώντας διάφορες τακτικές και μεθόδους, μέχρι να δημιουργηθεί και να γίνει αποδεκτή μια νέα νοοτροπία από τους υπόλοιπους.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 23]

(24) Από μεταλλουργική σκοπιά, το Έργο περιλάμβανε χύτευση και πλήρεις κατεργασίες (επιφανειακές, θερμικές και σκληρύνσεις ζώνης) επιβελτιωμένου χάλυβα τύπου 42CrMo4
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 24]

(25) Ο τομέας μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου .
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 25]

(26) Η ομάδα περιλάμβανε τέσσερις Μεταλλουργούς Μηχανικούς και έναν Μηχανολόγο Μηχανικό.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 26]

(27) Τέτοια ιδρύματα ήταν το Εργαστήριο Υλικών της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων στο Αίγιο, ιδιωτικά εργαστήρια για ραδιογραφική εξέταση χυτών, κ.λ.π.
[επιστροφή στο κείμενο, υποσημείωση 27]